Quick Guide | SM100

  1. Bepaal de locatie van de rookmelders. Tip: Lees onze blog over het vaststellen van de locatie.
  2. Schakel de rookmelder in door de testknop 10 seconden ingedrukt te houden en wacht tot het rode LED-lampje oplicht.
  3. Draai de bevestigingsplaat los van de rookmelder. Bevestig vervolgens de bevestigingsplaat op het plafond door middel van meegeleverde schroeven of stickerset (Tip).
  4. Draai en bevestig de rookmelder op de bevestigingsplaat. Doe dit door met de klok mee te draaien. Controleer of de rookmelder goed vastzit.
  5. Test de werking van de rookmelder door op de testknop te drukken. Hoor je een alarm? Dan werkt de rookmelder correct.
  6. De installatie is voltooid.